De opschaling van Abena Nova bij Ons Tweede Thuis - Deel 2

Over succesvol opschalen, de meerwaarde voor cliënt en medewerker, en hoe mensen daarvan te overtuigen.

"Je kunt zorg leveren die een stuk leuker is dan een verschoning.”

Zorginnovaties succesvol implementeren: het is een uitdaging waar veel zorgorganisaties mee stoeien. Bij Stichting Ons Tweede Thuis weten ze inmiddels van de hoed en de rand. Martine Evers en Sylvia Betten vertellen hoe ze de opschaling van Abena Nova optimaal faciliteren.

In dit tweede deel vertellen Martine en Sylvia hoe zij ervoor zorgen dat de opschaling van Abena Nova succesvol verloopt. Verder tonen ze het belang van Abena Nova voor cliënt en medewerker, én leggen ze uit waarom het moeilijk blijft collega’s van de meerwaarde te overtuigen. Het eerste deel van dit interview gaat over de uitdagingen en voordelen die ze merkten tijdens de implementatie én opschaling van Abena Nova.

Hoe bereid je de nieuwe locaties voor op de cultuurverandering die met Abena Nova gepaard gaat?

Martine: “Om te beginnen nemen we ze mee in de wereld van Abena Nova. Het product is één, maar er hangt nog veel meer aan vast. Daar krijgen we vaak twee verschillende reacties op: het ene kamp wil graag veranderen en merkt dat de nieuwe werkwijze veel meer flexibiliteit oplevert. Het andere kamp kan niet wennen aan de werkwijze, vaak mede door andere problematiek die er speelt. Daarom benoemen we het al aan de voordeur: realiseer dat het anders wordt en bespreek dit met elkaar.”

Sylvia: “Het helpt ook als de locatiemanager er bovenop zit en de ambassadeurs ondersteunt. De manager die ik tijdens mijn onderzoek had, stond voor 100% achter me – ze was voorstander van innovaties. Dat is in het vervolgtraject wel eens anders geweest. De steun van de locatiemanager is cruciaal, anders is het lastig om het er doorheen te krijgen. “

“Een van mijn bewoners die meedeed met Abena Nova is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen OTT. Dus ik heb een pakket met slim incontinentiemateriaal meegegeven en uitgelegd waarom de cliënt eraan meedeed. Het personeel was vrijwel meteen enthousiast en wilde er ook mee aan de slag. Maar als de locatiemanager dan gaat twijfelen vanwege de kosten, vind ik dat heel jammer. Want als je ziet wat het oplevert voor cliënt en medeweker is dat écht fantastisch.”

“Wat je ook wel eens merkt, is dat mensen het verschonen als een contactmoment zien. En dat de afname ervan gezien wordt als een afname van contactmomenten.”
Martine Evers-Rikken
Innovatiemedewerker OTT

Wat levert slim incontinentiemateriaal voor jullie op?

Martine: “Nou, kwaliteit van leven voor de client, plezier van de medewerker, etc. Maar dat zijn van die zaken, hang jij er even een getal aan? Dat is het moeilijke bij dit product: de kosten zijn heel helder. De baten eigenlijk ook wel, maar die zijn veel lastiger meetbaar. Omdat je sommige dingen ineens niet meer hoeft te doen, zoals een cliënt die doorlekt wassen en het bed verschonen. Er komt meer ruimte voor andere contactmomenten en flexibeler werken. Op 1 locatie is het in zeer drukke periodes mogelijk geweest om met een personeelslid minder te werken (door overmacht) door de inzet van Abena Nova.  Voor een organisatie of een bestuur kan het soms belangrijk zijn om te weten wat het financieel oplevert. Vanuit het innovatieplatform begrijpen we de financiële belangen, maar we hebben een duidelijk doel met de inzet van Abena Nova. Bijdragen aan het welzijn van de cliënt én de medewerker.”

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

Heb je een voorbeeld van een succesverhaal?

Martine: “Er was een cliënt die elke ochtend heel vroeg wakker werd. Hij was al erg onrustig wanneer de ochtenddienst binnenkwam. Dus de collega’s die net op het werk kwamen, gooiden hun tas in een hoek en gingen zijn kamer in. Je rook meteen dat het ’s nachts mis was gegaan; dat hij was doorgelekt. Die collega’s begonnen dus iedere dienst met een onrustige cliënt die verschoond moest worden, wiens bed verschoond moest worden, wiens kamer gelucht moest worden, en al het andere dat eraan te pas komt.”

“Hij is toen Abena Nova gaan gebruiken. Zijn plasritme werd in kaart gebracht. Het bleek dat hij op andere momenten plaste dan dat collega’s dachten. Voortaan wordt hij door de late avonddienst een keer extra verschoond, waardoor hij ’s nachts door kan slapen en ’s ochtends wakker wordt in een droog bed. Prettig voor de cliënt én voor de medewerker, die niet meteen met een onrustige cliënt zit.”

“Daarnaast speelt er nog meer: voorheen zat hij vaak al om half 8 ’s ochtends aangekleed aan een lege ontbijttafel. Want hij was toch al wakker en moest uit bed. Nu is hij vaak al wel wakker, maar start de dag anders: je hebt een ander gesprek met ‘m, zet zijn bed even omhoog en de TV aan, ‘we komen je zo aankleden hoor.’ Dat is echt winst voor iedereen. Dan kun je denken: deze cliënt kost nu meer. Maar zijn kwaliteit van leven gaat omhoog, de dag van de medewerker start veel fijner en er wordt tijd bespaard. Want het bed hoeft niet steeds verschoond te worden.”

Waarom blijft het dan zo moeilijk om mensen te overtuigen?

Martine: “Het is heel lastig als je tegen een locatiemanager zegt: het bespaart een medewerker een half uur per dag. Want je gaat niet een dienst een half uur inkorten; die medewerker loopt evengoed op de vloer rond. Medewerkers zeggen vaak ook: ‘verschonen hebben we zo gedaan.’ Maar dat half uur hoeft niet bezuinigd te worden, het kan juist ingezet worden om op een andere manier kwalitatief met je cliënt om te gaan. Je kunt zorg leveren die voor beide partijen een stuk leuker is dan een verschoning.”

Sylvia: “Ik heb zoiets ook meegemaakt bij een evaluatie. De resultaten waren fantastisch, maar de conclusie luidde: ‘ik ga niet een personeelslid minder inzetten, dus het levert me eigenlijk niet zoveel op.’ Vóór inzet van Abena Nova waren we heel erg met verschoonrondes bezig. Als je al dat werk niet doet, omdat het niet hoeft, is dat met een krappe arbeidsmarkt of een tekort aan personeel héél fijn.  De extra tijd gebruik je om een keer een gesprek met iemand te hebben. Want daar komen wij bijna niet meer aan toe.”

Martine: “Wat je ook wel eens merkt, is dat mensen het verschonen als een contactmoment zien. En dat de afname van verschoonmomenten gezien wordt als een afname van contactmomenten, zeker door bijvoorbeeld de ouders van cliënten. Het is echt verweven geworden met elkaar. Terwijl ik dan denk: ‘nou, ik hoop dat er later ook nog iemand tegen me praat als ik níet op een verschoontafel lig’ Maar dat vergt een hele grote gedachtenverandering. En het kost veel tijd om daar doorheen te komen.”

Meer weten over Abena Nova?

Hoe zien jullie de toekomst met Abena Nova voor je?

Martine: “Mijn hoop is dat het overal ingezet gaat worden; dat het veel meer een way of life wordt. Dat meer zorginstellingen ermee gaan werken en er meer mooie succesverhalen komen. Binnen OTT merk je dat het steeds meer aan het borgen is; het aantal gebruikers is eigenlijk altijd stabiel of groeiende geweest. Je merkt ook, bijvoorbeeld met die cliënt die verhuisde, dat het zich langzaam door de organisatie verspreidt. Natuurlijk zijn er nog wel verbeterpunten voor het product. Bijvoorbeeld detectie van ontlasting, dat zou ideaal zijn. Maar dat soort dingen ontdek je door het gebruik, door ermee te werken.”

Sylvia: “Ik denk dat de waarde door iedereen gezien moet worden, ook door het management. Wanneer iedereen ziet wat het oplevert, dan heeft het veel meer kans van slagen.”

Hebben jullie nog tips voor organisaties die met Abena Nova willen starten of opschalen?

Sylvia: “Voordat je gaat implementeren: breng je hele team op de hoogte. Iedereen moet weten wat het is. En voor je begint met implementeren, Theo – of een andere Abena productspecialist (red.) – uitnodigen voor uitleg over het goed aanleggen van inco-materiaal. Wanneer je al jaren verschoningen doet, zijn er misschien ongemerkt handelingen ingeslopen die het juist aanleggen in de weg staan. Opfrissen van die kennis is leuk en belangrijk. De start met slim incontinentiemateriaal vraagt om opnieuw stilstaan bij hoe je omgaat met incontinentiemateriaal. Het komt erop neer dat alle randvoorwaarden moeten goed zijn. En dan moet je er bovenop blijven zitten.”

Martine: “Begin klein en leer van je eigen proces. Wij hebben met alle lessen die we geleerd hebben een opschalingsplan opgesteld, dat we nu gebruiken bij alle nieuwe locaties waar we gaan opstarten. Je kunt beter meer tijd besteden aan het creëren van de juiste voorwaarden aan de voorkant, dan maar gewoon te beginnen. Want dan gaat het bijna gegarandeerd ergens afketsen. “

Deel 1 gemist?

In deel 1 vertellden Martine en Sylvia over de opstart van Abena Nova bij Ons Tweede Thuis (OTT). Over het verloop van de implementatie, de uitdagingen die ze tegenkwamen, de voordelen die ze nu ervaren en de lessen die ze meenemen bij de verdere opschaling.

“De nachtdienst was echt een mooi leerproces. We realiseerden het ons pas in de eerste pilot: er zijn wel ambassadeurs voor overdag, maar in de nacht niet.”
Martine Evers-Rikken
Innovatiemedewerker OTT

Zeg jij ook 'ja' tegen meer kwaliteit, minder werkdruk en minder kosten?

Kom dan vrijblijvend met ons in contact!

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: