Zes lessons learned bij zorginstelling Elver

Abena Nova heeft een positieve impact op de hele organisatie. Bekijk de ervaringen van bewoners, zorgprofessionals en organisaties.

Abena Nova in gebruik bij: 

Zorginstelling Elver

Wat heeft zorgorganisatie Elver geleerd over de inzet van Abena Nova in de praktijk? Daarover spreken we met Sandra Kerklaan, procesregisseur bij Elver. Als voormalig verpleegkundige en in haar huidige rol als procesregisseur onderzoekt Sandra welke arbeidsbesparende technologieën nut hebben en houdt zich bezig met de implementatie van deze technologieën. Ze deelt haar belangrijkste lessen met ons. 

Les 1. Betrek het hele team - vanaf het begin

Wanneer je team van start gaat met een zorginnovatie zoals slim incontinentiemateriaal, is het belangrijk dat het hele team achter de keuze staat. Sandra: “Het is iets nieuws, en je loopt gegarandeerd tegen bepaalde dingen aan. En daar moet je mee om kunnen gaan.” Wanneer niet iedereen in een team wil meewerken, is de kans van slagen gering. “Als er een kleine groep is die wel graag wil, maar de rest niet, dan is er een grote kans dat het project niet slaagt, want het hele team moet ermee kunnen werken.”

"Als je verkeerd begint, is de kans van slagen gering."
Sandra Kerklaan
Procesregisseur bij Elver

Teams die met Abena Nova beginnen, wijzen zelf twee ambassadeurs aan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom Abena Nova. “We leggen de vraag voor ambassadeurs bij de groep neer. Ze weten zelf welke medewerkers enthousiast zijn, tijd hebben tussen alle zorghandelingen door, en wie het team door de moeilijke momenten heen kunnen coachen.” De keuze voor twee ambassadeurs is een bewuste. Sandra: “Eén ambassadeur is vrij kwetsbaar voor kritiek en weerstand, zeker als je net start. Met zijn tweeën sta je net wat sterker.”

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

Les 2. Communiceer open en eerlijk

De tweede les is een ontzettend open deur, maar daardoor niet minder belangrijk. Het is belangrijk dat je eerlijk bent en open met elkaar communiceert. “Zodat je weet hoe slim incontinentiemateriaal precies werkt, dat je begrijpt dat het meer is dan een app op een telefoon, en dat de clip goed bevestigd wordt. Voorlichting is en blijft gewoon ontzettend belangrijk.”

"Op het moment dat medewerkers zelf de meerwaarde van de slimme inco inzien voor hun cliënt, zijn ze heel blij dat ze begonnen zijn."
Sandra Kerklaan
Procesregisseur bij Elver

Sandra bereidt groepen die gaan starten met Abena Nova daarom ook altijd goed voor op wat komen gaat. “Ik zeg in het begin altijd dat de eerste twee weken niet leuk zijn. Er zullen dingen fout gaan, zoals onnodige lekkages. Het is belangrijk dat een team doorgaat met proberen. Op het moment dat ze zelf de meerwaarde van de slimme inco inzien voor hun cliënt, zijn ze heel blij dat ze begonnen zijn.”

Communicatie speelt niet alleen een belangrijke rol tijdens de implementatie, maar ook daarna. Sandra: “Voorlichting is zó belangrijk. We zorgen dat het hele netwerk rondom de cliënt weet wat slim incontinentiemateriaal is en wat het doet. En waarom het wel of niet goed zou zijn voor de cliënt. Maar dat overleg met elkaar moet je continu aanmoedigen.”

Les 3. Durf te breken met vaste routines

In de zorg wordt er veel met vaste routines gewerkt. Dat zorgverleners graag structuur hebben, ziet Sandra dagelijks in de praktijk: “Het is voor ieder mens denk ik een houvast om structuur te hebben. Ook vanuit jezelf, om te weten waar je aan toe bent. Het geeft duidelijkheid. En het geeft een vertrouwd gevoel: zo werken we en zo is het goed.”

Voor Sandra is de inzet van Abena Nova geslaagd wanneer er onnodige verdroogrondes overslagen worden. “En als mensen uit de structuur komen waar ze in zitten. Door aan die structuur vast te houden, wordt er namelijk onnodig verdroogd. Daarmee belast je niet alleen de cliënt, maar ook jezelf als zorgverlener.

De angst dat cliënten misschien last zouden hebben van die veranderende structuur, blijkt gelukkig onterecht. Sandra: “We zien dat cliënten daar prima mee om kunnen gaan. Het geeft ook een andere kijk op wat we denken te weten. Blijf goed kijken wat een cliënt aan kan en wat niet. Als het niet kan, moet je het niet doen. Maar wanneer het kan, scheelt het tijd en belasting.”

Les 4. Houd oog voor waar het echt om gaat: de cliënt

Sandra: “We moeten oog houden voor waar het echt om gaat: de cliënt. Waarom zou je uit gewoonte vier keer op een dag verdrogen, terwijl een cliënt met 3 keer ook geholpen is? Minder onnodig verschonen geeft een stuk kwaliteit voor de cliënt en het haalt een stuk werklast weg bij de medewerker. Zoals de fysieke belasting bij het verdrogen van de zwaardere cliënten.”

De zorgmedewerker merkt op verschillende manieren aan de cliënt of de inzet van Abena Nova een positieve impact heeft. Sandra: “Inzicht in de plaspatronen staat samen met verbeterde huidcondities op nummer één. Of dat cliënten ’s nachts beter slapen, omdat ze niet verdroogd hoeven te worden. En diegenen die wel verdroogd worden, slapen daarna weer prima in. Dat zijn allemaal dingen waarvan medewerkers zeggen: oh ja, we zijn heel blij dat we Abena Nova zijn gaan gebruiken.”

"Het is niet alleen het wonen, het is ook de dagbesteding en ook de nachtdienst: echt de 24 uurs-zorg."
Sandra Kerklaan
Procesregisseur bij Elver

Sandra: “Op een gegeven moment kan een plaspatroon zelfs zo duidelijk zijn, dat je met de inzet van Abena Nova ook zou kunnen stoppen en regulier incontinentiemateriaal zou volstaan. Maar de mensen zijn nog zo enthousiast, dat we ze door laten gaan.”

Bovendien worden de voordelen van slim incontinentiemateriaal overal in de zorginstelling opgemerkt. Sandra: “Het is niet alleen op de woongroep, maar ook bij de dagbesteding en tijdens de nachtdienst: écht de 24 uurs-zorg van de cliënten. Want bij het wonen, de dagbesteding en de nachtdienst gaat het wel allemaal om die ene cliënt. Jammer dat slim incontinentiemateriaal geen toepassing is die zomaar ingezet kan worden. Het is belangrijk om goed te kijken welke cliënten in aanmerking komen, en waar sprake is van een contra-indicatie. Je hoeft niet perse op een groep van zes cliënten met alle cliënten te starten.”

Les 5. Kijk naar wat het oplevert - niet naar wat het bespaart

Wanneer er gesproken wordt over arbeidsbesparende technologie, wordt de opbrengst vaak uitgedrukt in termen van besparing. Ook de angst van sommige medewerkers dat ze mogelijk minder kunnen werken of uren in moeten leveren is ongegrond, aldus Sandra: “We hebben onze mensen gewoon hard nodig.”

"Ik kijk naar manieren waarop we de werkdruk voor medewerkers kunnen verlagen."
Sandra Kerklaan
Procesregisseur bij Elver

“Ik kijk naar manieren waarop we de werkdruk voor medewerkers kunnen verlagen. En hoe we de kwaliteit van leven voor cliënten verhogen, door de inzet van medische technologie.” Er zijn een aantal medewerkers die de inzet van zorginnovaties te ver vinden gaan, omdat ze vinden dat het mensenwerk is. Sandra: “Ik denk daar zelf wat anders over. Het is een hulpmiddel, juist om de kwaliteit van zorg te verbeteren.”

De tijd die onnodige verdroogrondes oplevert, kan de zorgverlener anders inzetten. Sandra: “In de tussentijd kan je een wandeling maken met je cliënt, of andere dingen waar anders geen tijd voor is. Of je laat een cliënt lekker ongestoord aan de gang gaan bij de dagbesteding, zonder dat je tijd kwijt bent aan de vaste verdroogrondes – die lang niet altijd nodig blijken te zijn.”

Les 6. Doe niet alles in één keer, maar bouw de mogelijkheden uit

Tot slot heeft Sandra nog een wijze les voor andere zorgorganisaties die Abena Nova willen implementeren: “Doe niet alles in één keer, maar zorg dat degenen die beginnen, de aandacht krijgen die het vraagt bij implementatie.”

Daarnaast zijn korte lijntjes erg belangrijk. Sandra: “Stel dat er iets niet goed gaat en er zijn veel lekkages of de techniek laat het afweten. Als je daar niet snel bij bent, is het enthousiasme heel snel weg. Je moet snel kunnen antwoorden bij vragen, zodat de medewerkers weer verder kunnen. Door er in het begin zo bovenop te zitten, haal je ook gelijk alle ruis weg.”

Sandra: “Als je wat verder bent in het traject, kun je ook inzichten opdoen door gebruik te maken van de data of door de grafieken met plaspatronen uit te lezen. Bijvoorbeeld om een urineweginfectie te ontdekken. Sommige groepen komen zelf met die inzichten. Nou, als je zover bent en als je dat soort dingen kenbaar maakt, dan zit het wel goed.”

Meer weten over Abena Nova?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: