Food Grade, Food Safe en FDA Compliant

Wat is het verschil tussen Food Grade, Food Safe en FDA Compliant?

Als het gaat om de veiligheid van voedsel, is er geen ruimte voor compromissen. Voedsel moet veilig worden bereid, opgeslagen en geconsumeerd om de gezondheid van consumenten te waarborgen. In de voedingsindustrie zijn er verschillende termen en normen die worden gebruikt om aan te geven of producten, materialen of processen geschikt zijn voor gebruik in verband met voedsel. Drie van deze termen zijn ‘Food Grade’, ‘Food Safe’ en ‘FDA Compliant’. 

Food Grade

Food Grade is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat een product veilig is voor contact met voedsel. Dit betekent dat het product voldoet aan strikte wettelijke normen en veiligheidseisen om de gezondheid van consumenten te waarborgen en ervoor te zorgen dat voedsel niet wordt besmet of aangetast wanneer het ermee in aanraking komt, Food Grade materialen worden gebruikt in verpakkingen, keukengerei, ingrediënten en andere producten die in direct of indirect contact komen met voedsel. 

Food Safe

Food Safe richt zich specifiek op de veiligheid van het voedsel zelf. Het betekent dat een product, materiaal of substantie geen schadelijke stoffen mag afgeven die het voedsel kunnen besmetten of de gezondheid van consumenten in gevaar kunne brengen. Deze term benadrukt het voorkomen van voedselverontreiniging en het waarborgen van de algehele voedselveiligheid. 

FDA Compliant

FDA Compliant betekent dat een product, proces of organisatie voldoet aan de regelgeving en richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het duidt op naleving van strikte normen en voorschriften om de veiligheid en gezondheid van consumenten in de Verenigde Staten te waarborgen, wat van toepassing kan zijn op diverse producten, van voedsel tot medicijnen en cosmetica. 

Wanneer moet iets FDA Compliant zijn?

Iets moet FDA Compliant zijn als het valt onder de regulering van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en in aanraking komt met voedsel, medicijnen, medische apparaten, cosmetica of andere producten die onder de bevoegdheid van de FDA vallen. Enkele voorbeelden van situaties waarin FDA Compliant van toepassing kan zijn:

 • Voedselproducten: Voedingsmiddelen en dranken die worden verkocht in de Verenigde Staten moeten voldoen aan de voorschriften en normen van de FDA om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor consumptie. 
 • Farmaceutische producten: Medicijnen en medicinale producten moeten FDA Compliant zijn om te worden goedgekeurd voor gebruik op de Amerikaanse Markt. 

Het verschil tussen Food Grade, Food Safe en FDA Compliant

De belangrijkste verschillen tussen deze termen:

 1. Focus: Food Grade richt zich op de kwaliteit van materialen en producten die in contact komen met voedsel, terwijl Food Safe zich richt op de veiligheid van het voedsel zelf. FDA Compliant heeft betrekking op naleving van de regelgeving van de FDA. 
 2. Toepassing: Food Grade en Food Safe zijn breder van toepassing en kunnen van toepassing zijn op verschillende aspecten van de voedingsindustrie, terwijl FDA Compliant specifiek verwijst naar naleving van de FDA-regelgeving in de Verenigde Staten. 
 3. Materialen vs. processen: Food Grade en Food Safe hebben vooral betrekking op materialen, terwijl FDA Compliant betrekking heeft op zowel materialen als processen. 
 4. Geografische relevantie: Food Grade en Food Safe zijn termen die wereldwijd worden gebruikt, terwijl FDA Compliant specifiek verwijst naar de Amerikaanse FDA-regelgeving. 

Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt in de voedingsindustrie moeten voldoen aan bepaalde normen en specificaties om de voedselveiligheid te waarborgen. Hoewel ze niet noodzakelijkerwijs als voedsel worden beschouwd, kunnen de beschermingsmiddelen die in contact komen met voedsel tijdens productie, verwerking of bereiding, en daarom moeten ze voldoen aan alle drie de bovengenoemde criteria: Food Safe, Food Grade en het moet FDA Compliant zijn. 

 1. Food Safe: Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zeker Food Safe zijn, wat betekent dat ze geen schadelijke stoffen mogen afgeven die het voedsel kunnen besmetten. Dit geldt met name voor handschoenen, schorten, haarnetjes en andere beschermingsmiddelen die direct in aanraking kunnen komen met voedsel. 
 2. Food Grade: Hoewel persoonlijke beschermingsmiddelen meestal niet worden beschouwd als Food Grade in de traditionele zin van materialen die geschikt zijn voor direct voedselcontact, moeten ze nog steeds voldoen aan normen voor materialen die in de voedingsindustrie worden gebruikt. 
 3. FDA Compliant: Als persoonlijke beschermingsmiddelen specifieke regelgeving hebben of als ze als medische hulpmiddelen worden beschouwd (zoals bepaalde soorten handschoenen of mondneusmaskers), moeten ze voldoen aan de regelgeving van de FDA. Dit geldt met name voor beschermingsmiddelen die mogelijk als medische hulpmiddelen worden gebruikt in de voedingsindustrie. 

Het is belangrijk dat bedrijven in de voedingsindustrie zorgvuldig de beschermingsmiddelen selecteren die geschikt zijn voor hun specifieke toepassingen en ervoor zorgen dat ze aan de juiste voedselveiligheidsnormen voldoen om de integriteit van het voedsel te behouden en de gezondheid van consumenten te beschermen. 

Hoe zit het met reinigingsmiddelen in de voedingsindustrie?

Ook reinigingsmiddelen die worden gebruikt in de voedingsindustrie moeten voldoen aan specifieke normen en criteria om ervoor te zorgen dat ze veilig en geschikt zijn voor gebruik in een omgeving waar voedsel wordt verwerkt en bereid. 

 1. Reinigingsmiddelen moeten Food Safe zijn, wat betekent dat ze geen schadelijke stoffen mogen bevatten die voedsel kunnen besmetten. Dit omvat het vermijden van ingrediënten die residuen achterlaten op oppervlakken of apparatuur waar voedsel mee in aanraking komt. 
 2. Hoewel reinigingsmiddelen – wederom – meestal niet als Food Grade worden beschouwd in de traditionele zin van materialen die geschikt zijn voor direct voedselcontact, moeten ze wel voldoen aan normen voor materialen die worden gebruikt in de voedingsindustrie. Dit betekent dat ze geen schadelijke stoffen mogen bevatten en geen risico mogen vormen voor voedselveiligheid. 
 3. Reinigingsmiddelen en specifieke regelgeving hebben of als desinfectiemiddelen worden beschouwd, moeten voldoen aan de regelgeving van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Dit geldt met name voor desinfectiemiddelen die worden gebruikt in omgevingen waar voedsel wordt verwerkt, zoals keukens, restaurants en voedselverwerkingsbedrijven. 

Profiteer van onze kennis en expertise

ABENA vindt het belangrijk om naast ons aanbod van kwalitatief hoogwaardige producten, ook onze expertise te delen met de markten waarin we opereren. Onze experts lokaal en internationaal hebben jarenlange ervaring binnen hun werkveld doen hun best om de meest actuele en relevantie informatie voor jou op een rij te zetten, zodat jij de beste keuze kunt maken voor het juiste product.