8 zaken om op te letten bij het selecteren van slimme inco

Hoe kies je het slimme incontinentiemateriaal dat het beste bij jouw zorginstelling past?

Steeds meer zorginstellingen stappen over op slim incontinentiemateriaal. Maar let op: de ene oplossing is de andere niet. Er zijn allerlei gebieden waarop het ene systeem van het andere verschilt. Wij hebben 8 zaken op een rijtje gezet, zodat je een bewuste keuze kunt maken. 

8 zaken om op te letten bij het selecteren van slimme inco

Hoe kies je het slimme incontinentiemateriaal dat het beste bij jouw zorginstelling past?

Steeds meer zorginstellingen stappen over op slim incontinentiemateriaal. Maar let op: de ene oplossing is de andere niet. Er zijn allerlei gebieden waarop het ene systeem van het andere verschilt. Wij hebben 8 zaken op een rijtje gezet, zodat je een bewuste keuze kunt maken.

Inhoud

Hoe gebruiksvriendelijk is het systeem voor medewerkers en cliënten?

Hoe duurzaam is de slimme inco?

Hoe slim is de slimme inco?

Hoe veilig is de slimme inco in gebruik?

Voor welke cliënten is het product geschikt?

Is er bewijs voor de meerwaarde van de slimme inco?

Hoe wordt de implementatie begeleid?

Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van de slimme inco?

1

GEBRUIKSGEMAK

Hoe gebruiksvriendelijk is het systeem voor medewerkers en cliënten?

Grofweg bestaan er twee typen slimme inco: met losse strips of met geïntegreerde sensoren. Het uitlezen van het verzadigingsniveau gebeurt bij beide typen systemen met behulp van een kunststof clip die aan het materiaal wordt bevestigd.

Een voordeel van losse strips is dat je ze op alle soorten incontinentiemateriaal kunt gebruiken. Cliënten en medewerkers hoeven niet over te stappen op een ander product.

Daar staat tegenover dat je de strips bij elke verschoning handmatig van het gebruikte product moet verwijderen en weer op het nieuwe product moet plakken. Dat brengt extra zorghandelingen met zich mee. Ook moeten medewerkers goed in de gaten houden dat ze de strip precies op de juiste plek bevestigen. Bij een systeem met geïntegreerde sensoren hebben medewerkers (en cliënten) hier geen last van. Dat maakt zo’n systeem niet alleen makkelijker, maar ook hygiënischer in gebruik.

Vooralsnog is Abena Nova het enige slimme incontinentiemateriaal met geïntegreerde sensoren. Houd er wel rekening mee dat het slechts in twee productvarianten verkrijgbaar is; slips en grote inleggers. Hierdoor is het vooral geschikt voor cliënten met een hogere zorgzwaarte (zie ook punt 5, doelgroep).

Losse strips

Geïntegreerde sensoren

Inzicht in informatie

Een ander aandachtspunt qua gebruiksgemak is de app voor medewerkers. Is er een app beschikbaar? Welke informatie krijgen medewerkers te zien? Hoe makkelijk kun je data uitlezen? Is de app intuïtief te bedienen?

eBook

Lees de ervaringen van beleidsmakers, (innovatie)manager, teamleiders, verpleegkundigen, verzorgenden én een cliënt in het vernieuwde eBook ‘de impact van slim incontinentiemateriaal’.

TIP 

Overweeg de inzet van een vacumeermachine voor de inzameling van incontinentiemateriaal. Daarmee kun je het afvalvolume met de helft reduceren, waardoor je minder containers of ophaalmomenten nodig hebt!

2

DUURZAAMHEID

Hoe duurzaam is de slimme inco?

Selectiehulp

Zo zit dat bij Abena Nova: Herbruikbare clip

De Abena Nova clip is in principe persoonsgebonden. Maar: stopt een cliënt met het gebruik van slimme inco? Dan kun je de clip, mits goed gedesinfecteerd, opnieuw gebruiken voor het bieden gepersonaliseerde continentiezorg aan een andere cliënt. Daarvoor hoef je alleen de instellingen aan te passen in de bijbehorende app.

Incontinentiemateriaal is een grote bron van afval binnen de zorg. Zo bestaat de helft van al het afval in verpleeghuizen uit incontinentiemateriaal (bron: Milieuplatform Zorg). Door het terugdringen van onnodige verschoningen met behulp van slimme inco ben je dus sowieso al goed bezig. Als het om duurzaamheid gaat, zijn er echter nog meer zaken waarop je kunt letten.

Selectiehulp

Abena Nova: herbruikbare clip

De Abena Nova clip is in principe persoonsgebonden. Maar: stopt een cliënt met het gebruik van slimme inco? Dan kun je de clip, mits goed gedesinfecteerd, opnieuw gebruiken voor het bieden gepersonaliseerde continentiezorg aan een andere cliënt. Daarvoor hoef je alleen de instellingen aan te passen in de bijbehorende app.

3

FUNCTIONALITEIT

Hoe slim is de slimme inco?

Op het gebied van functionaliteit zijn er grote verschillen tussen systemen. Om een weloverwogen keuze te maken, is het belangrijk om goed na te denken over het doel dat je voor ogen hebt met de inzet van slimme inco. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de mate waarin het systeem gepersonaliseerde zorg faciliteert. En, met het oog op de toekomst, hoe het zit met de doorontwikkeling van het systeem. 

Wat wil je met de inzet van slimme inco bereiken?

Wil je alleen identificeren welk product het beste bij iemand past? Dan heb je voldoende aan een zogeheten assessment voor eenmalige product optimalisatie. Dit is een relatief eenvoudige toepassing voor de korte termijn, waarmee je het plaspatroon van een cliënt gedurende enkele dagen volgt.

Wil je slim incontinentiemateriaal op de lange termijn inzetten, om verschoningen structureel op het juiste moment te plannen en gepersonaliseerde continentiezorg te leveren? Dan heb je een uitgebreider systeem nodig, waarmee je cliënten langdurig 24/7 kunt monitoren.


In welke mate faciliteert het systeem gepersonaliseerde zorg?

Heeft het systeem naast een alarmeringsfunctie ook een analysetool? En kun je instellingen per cliënt inregelen? In dat geval kun je de slimme inco gebruiken om cliëntspecifieke zorg te leveren. 

Denk aan iemand met huidproblemen die je al verschoont bij de eerste tekenen van urineverlies. Of een cliënt die je juist nog even laat doorslapen, omdat die gebaat is bij een goede nachtrust.

Hoe zit het met doorontwikkeling van het systeem?

Tot slot is het goed om na te gaan of en op welke manier de leverancier het systeem in de toekomst wil doorontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van feces-detectie of integratie in bestaande dashboards.

Zo zit dat bij Abena Nova: Langdurige monitoring én eenmalige assessments 

Abena Nova is ontwikkeld voor het bieden van gepersonaliseerde continentiezorg; je haalt het meeste uit ons systeem bij structurele inzet op de lange termijn. Daarnaast is het echter ook te gebruiken voor assessment doeleinden. Bij gebruik van Abena Nova heb je daarvoor dus géén aparte oplossing nodig.

Onderzoek drempels en drijfveren voor inzet van Medische technologie

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een grote rol bij het succesvol inzetten van digitale zorgtoepassingen. In opdracht van Abena deed onderzoeksbureau Markteffect onderzoek onder 310 verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarin wordt duidelijk welke kennis er al is van innovaties in medische technologie en in welke mate zij er al mee werken óf willen werken. Lees het onderzoek naar Drempels & drijfveren voor de inzet van medische technologie

4

DATABEVEILIGING & PRIVACY

Hoe veilig is de slimme inco in gebruik?

Een belangrijke voorwaarde voor de inzet van medische technologie, is dat deze veilig in de zorg gebruikt kan worden. Om dit te toetsen, kun je gebruik maken van de criteria uit het ZorgTransformatieModel van Digizo.nu, dat in het leven is geroepen om digitale zorgtoepassingen te beoordelen.

5

DOELGROEP

Voor welke cliënten is het product geschikt?

In 2023 publiceerde Vilans de resultaten van een onderzoek naar hybride continentiezorg in de intramurale zorg, inclusief een waardebepaling van de onderzochte systemen per doelgroep. Een van de aanbevelingen luidde: let goed op bij welke doelgroep slim incontinentiemateriaal wordt ingezet.

Cliëntgroepen

De onderzoekers van Vilans constateren dat slim incontinentiemateriaal vooral geschikt is voor de volgende cliëntgroepen: Ouderen (zowel psychogeriatrische als somatische bewoners van verpleeghuizen) die niet of matig mobiel zijn. Cliënten met een verstandelijke c.q. meervoudige beperking die niet of matig mobiel zijn.

zorg-abena.webp
COLOURBOX36352854-1-e1714136189709.jpg

Mobiliteitsklassen 

De meeste systemen die op dit moment verkrijgbaar zijn, zijn gericht op cliënten in de mobiliteitsklassen A, B en C (vrijwel zelfstandig tot beperkt mobiel). 

Abena Nova daarentegen is geschikt -en bewezen effectief bevonden- voor cliënten in de mobiliteitsklassen C, D en E (beperkt mobiel tot vrijwel volledig passief).

 

Lees de praktijk ervaringen in onze ebook

6

BUSINESS CASE

Is er bewijs voor de meerwaarde van de slimme inco?

Zo zit dat bij Abena Nova: Onderzoeken en praktijkcases

Abena Nova is het meest geteste slimme incontinentiemateriaal in de dagelijks zorgpraktijk. Ook zijn er volop praktijkcases, waarin zorginstellingen hun ervaringen met de inzet van Abena Nova delen.

Hard bewijs in de vorm van een business case maakt het makkelijker om beslissingen te nemen over het invoeren en opschalen van slim incontinentiemateriaal. Daar komt nog bij dat zorgkantoren sinds begin 2024 in hun inkoopbeleid voor de langdurige zorg sturen op de implementatie van bewezen zorginnovaties. Er zijn verschillende bronnen waaruit je kunt putten voor onderzoeksresultaten, voorbeelden van good practices en lessons learned.

Onafhankelijke instanties
Denk aan het onderzoek (inclusief waardebepaling) van Digizo.nu, zoals hierboven al eerder aangehaald.

Openbare rapporten
Recent publiceerden o.a. Vilans, Zorg voor Beter en Academy Het Dorp (over) onderzoeken naar de inzet van slim incontinentiemateriaal.

Praktijkcases van andere zorginstellingen 
die al met slim incontinentiemateriaal werken staan doorgaans open voor het delen van hun ervaringen (en onderzoeksresultaten).

Eigen business case
Vrijwel elke zorginstelling die overstapt op slimme inco, start met een kleinschalige eerste implementatie. Zo’n eerste implementatie is ideaal om je eigen business case op papier te krijgen. En om lessen uit te trekken voor de opschaling.

Zo zit dat bij Abena Nova: Onderzoeken en praktijkcases

Abena Nova is het meest geteste slimme incontinentiemateriaal in de dagelijks zorgpraktijk. Ook zijn er volop praktijkcases, waarin zorginstellingen hun ervaringen met de inzet van Abena Nova delen.

7

ONDERSTEUNING

Hoe wordt de implementatie begeleid?

Met slimme inco kun je de kwaliteit van de continentiezorg verbeteren, de werkdruk verlichten en de gevolgkosten van incontinentie terugdringen. Maar let op: het is geen kwestie van ‘even overstappen’. De inzet van slim incontinentiemateriaal vraagt om aanpassingen in de werkcultuur van de organisatie. Maak daarom goede afspraken met je leverancier over de manier waarop die de implementatie begeleidt.

Biedt de leverancier überhaupt ondersteuning aan?

In het voortraject, tijdens de implementatie op de werkvloer en bij verdere opschaling binnen de organisatie?

Is er een implementatieplan?

Door aan de voorkant tijd te investeren in het opstellen van een plan, verloopt de daadwerkelijke implementatie stukken soepeler en vergroot je de kans op succes.

Hoe is het begeleidingsteam samengesteld?

Hebben de medewerkers die het traject begeleiden alleen verstand van technologie of ook van continentiezorg? Zijn er ook deskundigen betrokken met een verpleegkundige achtergrond?

Onderzoek drempels en drijfveren voor inzet van Medische technologie

Zo zit dat bij Abena Nova: Routekaart voor een succesvolle implementatie

We zetten Abena Nova al sinds 2018 in bij zorgorganisaties. En samen met die organisaties hebben we geleerd wat er allemaal bij een implementatie komt kijken. Al die lessen hebben we in kaart gebracht. Letterlijk, in een routekaart. Een praktische wegwijzer die jouw organisatie helpt om de route uit te stippelen voor een succesvolle implementatie van slim incontinentiemateriaal.

8

PRIJSSTELLING

Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van de slimme inco?

Leveranciers van slimme inco hanteren verschillende methoden voor de prijsopbouw van hun producten en diensten. Dat maakt het lastig om de kostprijs van systemen één op één te vergelijken. Maar over het algemeen zijn de kosten op te splitsen in vier categorieën. Zie hieronder. Voor een nog betere vergelijking, is het overigens ook zinvol om in kaart te brengen op welke plek in de organisatie eventuele kostenbesparingen terechtkomen.

Kosten voor het incontinentiemateriaal

Overweeg je te gaan werken met losse strips op je bestaande incontinentieproducten? Vergeet dan niet de kosten van het huidige incontinentiemateriaal mee te nemen in de berekening.

Kosten voor hardware

Denk aan de clips die je aan het incontinentiemateriaal bevestigt en, indien van toepassing, de strips met sensoren. Maar ook de tablets of smartphones voor medewerkers, als ze die nu nog niet voor hun werk gebruiken. In sommige gevallen is er ook een investering in het wifi-netwerk nodig om de implementatie of opschaling soepel te laten verlopen.

Abonnementskosten

Voor de dienstverlening rond de inzet van slimme inco (denk aan het in de lucht houden van het systeem) brengen aanbieders abonnementskosten in rekening, meestal in de vorm van een dagtarief. Controleer vooraf wat bij dit bedrag is inbegrepen. Dat kan per leverancier verschillen.

Implementatiekosten

De kosten die de leverancier in rekening brengt voor het begeleiden van de implementatie. Maar ook de tijd die je als zorginstelling zelf investeert in projectbegeleiding, trainingen aan medewerkers en het wennen aan een nieuwe manier van werken.

Waar komen de kostenbesparingen terecht?

De inzet van slim incontinentiemateriaal kan zorgorganisaties veel tijd en kosten besparen. Deze besparingen zijn echter niet altijd zichtbaar op de plek binnen de organisatie waar de slimme inco wordt ingezet.

Denk aan het terugdringen van gevolgkosten op het gebied van huidzorg door verbetering van de continentiezorg. Of een besparing op de afvalkosten omdat er minder onnodige verschoningen plaatsvinden.

Bij het beoordelen van de business case (zie punt 6) is het daarom ook belangrijk om ‘over de potjes heen’ te kijken.

Lees het eBook met praktijkervaringen.

Overweeg jij Abena Nova voor jouw zorginstelling?

Welke keuzes maak je met Abena Nova als het om bovenstaande punten gaat? Hieronder hebben we het kort voor je samengevat. Zo kun je beoordelen in hoeverre ons slimme incontinentiemateriaal past bij de wensen en behoeften van jouw zorginstelling.

Gebruiksgemak

Abena Nova is vooralsnog het enige slimme incontinentiemateriaal met geïntegreerde sensoren.

Duurzaamheid

Wij zijn de eerste producent van incontinentiemateriaal die zowel het Nordic Swan Ecolabel als het EU-Ecolabel mag voeren. Meer over duurzaamheid bij Abena.

Functionaliteit

Specifiek ontwikkeld voor het bieden van gepersonaliseerde continentiezorg en structurele inzet op de lange termijn. Daarnaast is Abena Nova te gebruiken voor assessment-doeleinden.

Databeveiliging & privacy

Voldoet aan alle privacy- en databeveiligingseisen en de huidige wet- en regelgeving. Ons systeem is AVG-proof en MDR gecertificeerd (klasse 1). Opslag van gegevens vindt plaats op Europese servers. We zijn ISO 9001 gecertificeerd.

Doelgroep

Met name geschikt voor cliënten in de mobiliteitsklassen C, D en E (beperkt mobiel tot vrijwel volledig passief).

Business case

O.a. Vilans en Academy Het Dorp hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar Abena Nova. Ook zijn er volop praktijkcases beschikbaar.

Ondersteuning

Om te helpen bij de implementatie van slimme inco, hebben we een praktische routekaart ontwikkeld. Onze experts begeleiden je bij elke stap op weg naar een succesvolle implementatie.

Prijsstelling

Transparante prijsopbouw met duidelijke uitsplitsing in materiaalkosten, abonnementskosten (vast dagtarief per cliënt) en eenmalige implementatiekosten.

Wil je dit artikel bewaren of later nogmaals bekijken? Klik op de button hiernaast.

Meer weten over Abena Nova?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: