Trends in voedselverwerking

Trends in voedselverwerking: Wat voedselfabrikanten kunnen verwachten in 2024

In een wereld vol dynamiek en voortdurende veranderingen staan voedselfabrikanten voor de uitdaging om zich aan te passen aan een snel evoluerend landschap. In dit artikel bespreken we zes trends die naar verwachting een grote impact zullen hebben op de voedingsindustrie in 2024, en bieden we inzichten over hoe fabrikanten hierop kunnen reageren. 

1. Economische onzekerheid

Economische omstandigheden blijven een cruciale rol spelen in de voedingsindustrie. Met een voortdurende stijging van rentetarieven en inflatie blijven managers in de productiesector alert op budgetbeperkingen en kostenoptimalisatie. Het begrijpen van kostprijzen en het optimaliseren van productieprocessen wordt steeds essentiëler in een tijd waarin consumenten prijsbewuster zijn dan ooit tevoren. 

2. Herwaardering van de toeleveringsketen

Het traditionele just-in-time toeleveringsketenmodel wordt heroverwogen in het licht van recente wereldwijde verstoringen, zoals de COVID-19 pandemie en geopolitieke spanningen. Deze heroverweging leidt tot een verschuiving naar een just-in-case strategie, waarbij bedrijven meer voorraad aanhouden om veerkrachtiger te zijn tegen onvoorziene gebeurtenissen. 

Investeringen in technologieën zoals automatisering en voorraadbeheer worden aangemoedigd om deze verschuiving te ondersteunen. 

3. Vraag rondom duurzaamheid door consument

Duurzaamheid blijft een centraal thema in de voedingsindustrie, benadrukt door consumentenbewustzijn en overheidsregelgeving. 

Van het verminderen van voedselkilometers tot het aanpakken van ethische kwesties in de productie, fabrikanten worden aangespoord om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën. 

Voor voedselverwerkers en voedselproducent neemt de druk toe om trends zoals de plantaardige vleesindustrie te volgen. Maar ook is er aandacht voor, en inspanning nodig om oververzadiging van de markt te voorkomen. 

4. De duurzaamheidssticker

Regelgeving omtrent duurzaamheid neemt toe, met initiatieven zoals de EU-richtlijnen voor energie-efficiëntie en duurzaamheidsrapportage. Fabrikanten worden gedwongen om meer verantwoording af te leggen over hun milieu-impact en worden aangemoedigd om innovatieve oplossingen te vinden om hun CO2-voetafdruk te verminderen. 

5. De krappe arbeidsmarkt zal automatisering stimuleren

Een tekort aan arbeidskrachten dwingt fabrikanten te investeren in automatisering om productie-efficiëntie te handhaven. Terwijl robots repetitieve taken overnemen, biedt automatisering kansen voor bijscholing van menselijke werknemers en verbeterde concurrentiepositie in de industrie. 

6. Technologieën voor slimme fabrieken evolueren van hype naar pragmatische integratie

Terwijl kunstmatige intelligentie een prominente rol blijft spelen in de toekomst van de industrie, zien we een verschuiving naar meer pragmatische benaderingen, zoals cloud computing en het Industrial Internet of Things. Deze technologieën bieden concrete voordelen voor fabrikanten, zoals verbeterde efficiëntie en operationele transparantie. 

Je blijven aanpassen als producent, blijft noodzakelijk

In een tijd van ongekende veranderingen moeten voedselfabrikanten flexibel zijn en proactief reageren op de continu veranderende behoeften van consumenten en de hoge verwachtingen en eisen van de markt. 

Door te investeren in duurzaamheid, automatisering en slimme technologieën kunnen fabrikanten hun veerkracht vergroten en een competitief voordeel behouden in de voedingsindustrie van morgen.

Profiteer van kennis en inzichten in het Kenniscentrum

ABENA vindt het belangrijk om naast ons aanbod van kwalitatief hoogwaardige producten, ook onze expertise te delen met de markten waarin we opereren.

Onze experts lokaal en internationaal hebben jarenlange ervaring binnen hun werkveld doen hun best om de meest actuele en relevantie informatie voor jou op een rij te zetten, zodat jij de beste keuze kunt maken voor het juiste product.