Slim incontinentiemateriaal: Bewezen effectief

Abena Nova is bewezen effectief, wanneer er gekeken wordt naar de harde én zachte kosten en baten, zo blijkt uit onderzoek van Vilans.

Abena Nova: bewezen effectief

De gezondheidszorg in Nederland staat voor een grote uitdaging. Met de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt, rijst de vraag hoe toekomstbestendig de zorg eigenlijk is. Hoe waarborgen we kwaliteit? Hoe blijft zorg toegankelijk en betaalbaar? Onderzoek van Vilans naar de inzet van slim incontinentiemateriaal gaat in op deze vragen.

“De zorg moet transformeren naar passende hybride zorg”, zo vertelt Guido Reuvers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het uitgangspunt: waar mogelijk een gepersonaliseerde combinatie van digitaal en fysiek aangeboden zorg en ondersteuning. Met deze opmaat trapt de bijeenkomst ‘Slimme innovaties: snelle adoptie in de langdurige zorg’ tijdens het ICT&Health Congres 2023 af.

De presentatie, verzorgd door Guido Reuvers (ZN) en Henk Herman Nap (Vilans), toont de resultaten van een onderzoek naar het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova. En de conclusie is helder: Abena Nova is bewezen effectief, wanneer er gekeken wordt naar de harde én zachte kosten en baten. We spraken Henk Herman Nap over het onderzoek, de resultaten en de gevolgen voor de praktijk.

Vilans’ waardewaaier

Om de waarde van Abena Nova in de praktijk te bepalen, is de Waardewaaier-methodiek van Vilans gebruikt. Deze methodiek, bestaande uit 12 stappen, is gericht op het bepalen van de waarde van zorginnovaties in de langdurige zorg. Er wordt op systematische wijze gezocht naar passend bewijs omtrent de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van slimme zorgtechnologieën.

HHN - Vilans (1)
Henk Herman Nap tijdens het ICT&Health Congres 2023

Hierbij wordt specifiek gekeken naar verschillende vormen van waarde, niet gelimiteerd tot tijd en geld. Henk Herman Nap licht toe: “Ik richt me in eerste instantie op de mens, dus ik start met de zachte kosten en zachte baten. De economische analyses is iets dat we als Vilans in de laatste jaren ook oppakken, om het totaalplaatje compleet te krijgen. Bij waardebepaling brengen we de zachte- en harde kosten-baten goed in kaart om zorgvernieuwing te kunnen versnellen.”

De resultaten

De resultaten van het onderzoek van Vilans zijn sprekend: Abena Nova levert kwaliteitswinst op voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Cliënten ervaren meer nachtrust, krijgen persoonsgerichte hulp bij het continent blijven en ervaren meer privacy. Zorgverleners ervaren door de inzet van Abena Nova minder fysieke belasting, zien afnames in natte bedden (69%) en in onnodige verschoningen (24%) en krijgen inzicht in plaspatronen.

Tijdens het onderzoek varieerde de inzet van Abena Nova van 11 tot 35% van het totaal aantal cliënten bij de organisatie (in onderzoektermen aangeduid als de populatie). “Een interessante bevinding”, legt Nap uit: “Veel partijen gaan uit van een inzetbaarheid van 100%. Maar dat is niet altijd het geval. De inzetbaarheid kan ook wijzigen tijdens de looptijd. Dat is een nieuw inzicht en hiermee moet je rekening houden als het gaat om de baten.”

De inzet van Abena Nova zorgt voor tijdswinst. Hoeveel dit precies bedraagt, hangt af van de mobiliteitsklasse waarin de gebruiker valt en de bandbreedte van de inzetbaarheid. Onderstaande tabel toont de tijdsbesparingen die in het onderzoek gerapporteerd worden, bij een inzet bij 11 tot 35% van de populatie voor een mobiele, matig mobiele en immobiele groep cliënten.

Kosten-batenmatrix bij inzet van Abena Nova

 

Klik om de afbeelding te vergroten.

Bron: Vilans

 

Tijdsbesparing door inzet Abena Nova

per mobiliteitsklasse
Mobiel
Mobiel

Besparing: 1.7 – 5.2 uren per 100 cliënten per dag

Matig mobiel
Matig mobiel -1

Besparing: 3.5 – 10.8 uren per 100 cliënten per dag

Immobiel
Immobiel

Besparing: 5.1 – 15.7 uren per 100 cliënten per dag.

Implicaties voor de continentiezorg

Henk Herman Nap vindt het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar slim incontinentiemateriaal in de langdurige zorg. “Wat ik opvallend vond, toen we net met ons werk begonnen, was hoe rommelig de continentiezorg soms was. Door dit traject is nadenken over continentiezorg echt gaan leven: hoe wil je het doen, welk materiaal heb je nodig bij welke cliënt, enzovoorts.”

76% minder natte bedden
30% minder verschoningen

Implementatierapport Abena Nova. Onderzoek en rapportage door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De toegevoegde waarde van slim incontinentiemateriaal is inmiddels duidelijk. Nap: “Die zitten in de facetten die we in onze presentatie benoemen. Er is toegevoegde waarde op kwaliteit van zorg. Voor de cliënt in de vorm van een betere nachtrust, geen onnodige controles, niet meer in natte bedden of kleding liggen. Voor medewerkers: meer tijd voor andere zorgtaken, je tijd anders kunnen plannen en inzicht in plaspatronen. En voor organisaties: het aanpassen van zorgprocessen rondom continentiezorg draagt bij aan een betere kwaliteit van zorgverlening.”

De houding van medewerkers ten opzichte van het slimme incontinentiemateriaal verschilt per organisatie. “Bij sommige organisaties staan ze ervoor open, bij andere nog niet. Maar dat geeft ook niet.” vertelt Nap, “Als je ziet waar we nu staan ten opzichte van vijf jaar geleden, dan hebben we al mooie stappen gemaakt. Innoveren kost gewoon tijd. De verwachting is dat door het landelijk delen van resultaten, meer organisaties de inzet overwegen.”

Toekomstverwachting

Bovendien is het vat nog lang niet leeg. Slim incontinentiemateriaal blijft, net als andere zorgtechnologieën, in ontwikkeling. Nap: “Mijn hoop is dat het straks helemaal geïntegreerd is. Dat de clip uiteindelijk in het materiaal zit en het op grote schaal geproduceerd kan worden. Dat drukt ook de kosten. Ik verwacht dat we daar over 10 tot 15 jaar ook wel zullen zijn.”

In de tussentijd profiteren we gelukkig al van de positieve gevolgen die slim incontinentiemateriaal heeft in de praktijk. Nap: “Natuurlijk zijn die harde baten mooi. Maar ook de zachte baten: het zou mooi zijn als de momenten van continentiezorg alleen nog maar plaatsvinden wanneer het echt nodig is. En de tijd die overblijft, biedt ruimte voor persoonlijk contact of een praatje.”

Conclusie onderzoek:

Er is passend bewijs dat slim incontinentiemateriaal:

  • Bijdraagt aan toegankelijkheid van zorg door met het schaarse personeel, meer zorg te kunnen verlenen dan voorheen
  • Bijdraagt aan de tevredenheid en kwaliteit van zorg voor cliënt én zorgverlener
  • Mits juist ingezet, bijdraagt aan de betaalbaarheid van de geleverde zorg.

“Het resultaat is een mogelijke werkdrukverlichting per jaar in Nederland van 1.900 FTE op basis van de huidige onderzoeksresultaten en 23% (gemiddelde) inzetbaarheid onder Wlz-cliënten in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.”

Benieuwd naar de hele presentatie?

Zeg jij ook 'ja' tegen meer kwaliteit, minder werkdruk en minder kosten?

Kom dan vrijblijvend met ons in contact!

Andere onderzoeken

Drijfveren, drempels en draagvlak voor innovatie

Lees meer
man duwt oudere in rolstoel

Werkdrukverlichting door slim incontinentiemateriaal

Lees meer
onderzoeken naar abenanova

Onderzoeken naar Abena Nova

Lees meer
medtech

Medische technologie verlicht de zorg

Lees meer
zorginn in praktijk

Zorginnovatie in de praktijk: slim incontinentiemateriaal

Lees meer
uitkomst pilots

Vilans: Uitkomst pilots ‘slimme inco’ projectgroep Anders Werken

Lees meer
man en kleindochter spelen schaak

Praktijkervaringen

Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: