Toekomstagenda voor verbetering kwaliteit gehandicaptenzorg

Toekomstagenda vliegwiel voor handhaving en verbetering kwaliteit gehandicaptenzorg

Het ministerie van VWS heeft recentelijk de ‘Toekomstagenda voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ uitgebracht. Deze Toekomstagenda is een vliegwiel om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector te handhaven en te verbeteren. Eén van de belangrijke speerpunten is technologie. In deze blog hebben we de belangrijkste punten uit de Toekomstagenda samengevat. 

 De ‘Toekomstagenda voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ schetst vanuit een bredere context het belang van de vijf thema’s voor mensen met een beperking, hun naasten en professionals. Deze vijf thema’s zijn: complexe gehandicaptenzorg, ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking, cliëntondersteuning, innovatie & technologie en de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking kennen vele gezichten, met ieder hun eigen wensen voor de toekomst.

Ondanks deze grote diversiteit en veelzijdigheid zijn er gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren die als basis kunnen dienen bij het nemen van vervolgstappen richting meer toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. De volgende drie uitgangspunten zijn in ieder geval van belang:

Persoon zelf en zijn nabije mensen voorop

De mens met een beperking én zijn familie en netwerk staan voorop. Niet als object van de zorg, maar als subject van de zorg, zodat zij daarin regie en betrokkenheid ervaren. 

Wederkerigheid

Mensen met een beperking willen vanuit hun talenten een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar de samenleving drempels opwerpt om mee te kunnen doen, is het belangrijk die zoveel mogelijk te slechten. 

Integrale benadering

De ondersteuning die mensen met een beperking nodig hebben, gaat voor een deel over de zorg. Een ander belangrijk deel gaat onder andere over werk, inkomen, wonen en onderwijs. In het nastreven van meer toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is het nodig dit volledige speelveld te betrekken.

Naast deze uitgangspunten is het thema ‘innovatie en technologie’ het meest belangrijke speerpunt voor ons als leverancier van medische technologie. Door gebruik te maken van technologie worden nog meer mogelijkheden aangeboord om de leefwereld van mensen met een beperking te vergroten.

Toepassing technologie in gehandicaptenzorg

In de GHZ zie je dat er steeds meer met technologie wordt geëxperimenteerd, maar dit wordt nog niet op brede schaal toegepast. Veel organisaties vinden het lastig om technologie duurzaam te implementeren.

Met name borging- en opschalingsvraagstukken zijn vaak erg complex. Deze
vraagstukken gaan vaak over organisatie- en gedragsveranderingen. Dit vereist andere competenties van zorgorganisaties dan ze gewend zijn. Ook wordt er bij medewerkers handelingsverlegenheid en minder digitale vaardigheden gezien, wat het gebruik ervan in de weg staat.

Daarnaast wordt er weinig onderzoek gedaan naar technologie in de gehandicaptenzorg. Het is juist belangrijk om te weten wat de meerwaarde van technologie is voor de cliënt en daar is onderzoek voor nodig.

Op het gebied van technologie zien we in de sector dat er op de kortere termijn nog veel valt te winnen op verschillende gebieden. Zo verschuift de focus meer naar de mogelijkheden voor cliënten en de bijdrage die technologie daaraan kan leveren. De cliënten en naasten worden betrokken bij het kiezen en/of gebruiken van technologie.

Ook wordt er aandacht geschonken aan duurzaam implementeren, borgen & opschalen, technologie in de opleiding en aan de professional. Daarnaast zijn er ook veel ontwikkelingen die op de lange termijn een invloed hebben op de zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg. Een van de belangrijkste trends is het gebruik van data.

Gratis eMagazine ‘GRIP!’

Ontdek hoe andere zorgorganisaties grip krijgen op kwaliteit, tijd en kosten. Gebaseerd op visie, kennis en inzichten van vooruitstrevende zorgmanagers.

Toekomstperspectief

De komende jaren blijft het VWS inzetten op de ambitie om het gebruik van technologie vanzelfsprekender te maken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd sluiten ze ook aan bij wat er de komende jaren op ons af komt. Bij het realiseren van deze ambities zijn verschillende uitgangspunten van belang. Eén van deze uitgangspunten is het inzetten vanuit het perspectief van de cliënt. Het doel is om de eigen regie of kwaliteit van leven te verbeteren. 

Hoofdthema's toekomstperspectief

Gezien het huidige beeld in de sector en de trends die de komende jaren op ons afkomen, worden er drie belangrijke hoofdthema’s gezien. Dit zijn: borging en opschaling, voorbereiding op technologische ontwikkelingen (e.g. gebruik van data) en vakmanschap en beroepsontwikkeling.

Borging en opschaling

Het implementeren van technologie op grote schaal wordt als lastig ervaren, maar het daadwerkelijk opschalen van technologie is nog complexer. Op de korte termijn is het belangrijk om komende periode focus te houden op implementeren en extra aandacht te besteden aan cliëntbetrokkenheid, digitale vaardigheden van personeel én het doen van onderzoek. Op de (middel)lange termijn moet er kennis en ervaring worden opgedaan om de innovatie-impuls te behouden en te verspreiden over de sector. Dit wil het ministerie doen door de innovatie-impuls te blijven door ontwikkelen. 

Voorbereiding op technologische ontwikkelingen

Data gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Op de korte termijn zouden organisaties zich moeten ‘klaarmaken’ om deze data in de toekomst te gebruiken en zo de zorg en ondersteuning te verbeteren. Maar voordat organisaties zo ver zijn, moeten er eerst een aantal randvoorwaarden op orde worden gebracht. Als de randvoorwaarden voor het gebruik van data op orde zijn, kan de organisatie dit op de lange termijn gebruiken om de zorg en ondersteuning te verbeteren. 

Vakmanschap en beroepsontwikkeling

Voor dit thema is het van belang dat er verbinding wordt gemaakt met het thema arbeidsmarkt. Er moet specifiek aandacht zijn voor de mogelijkheden van technologie in vakmanschap en beroepsontwikkeling. Voor de korte termijn stelt de werkgroep dan ook voor om actief de verbindingen te leggen. Voor de lange termijn kan er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in digitale vaardigheden van professionals in de gehandicaptenzorg.

Lees binnenkort de vervolgblog: Hoe spelen we met slim incontinentiemateriaal Abena Nova in op de speerpunten in de GHZ?

De hele Toekomstagenda lezen? Download het hier:

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal

Vooruitstrevende continentiezorg met Abena Nova

Prisma en Abena zetten nieuwe zorgstandaard met focus op welzijn.
Lees meer

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: