Disclaimer

Abena’s disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen; – jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

  1. De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Abena aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. Abena Healthcare b.v. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Het aansprakelijk stellen voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of gebruik daarvan, wordt nadrukkelijk afgewezen door de directie van Abena.
  5. Abena Healtcare b.v. geeft geen garanties omtrent de continuïteit van deze website.
  6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Abena Healthcare b.v., Boxmeer, inschrijving Kamer van Koophandel nr. 12025762.


Op de dienstverlening van Abena Healthcare b.v. zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost. De voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: