Vogelgriep

Vogelgriep, wat is het en hoe bescherm je jezelf?

De vogelgriep, in de medische wereld ook wel bekend als aviaire influenza, is een ziekte die een steeds grotere aandacht verkrijgt en dient te verkrijgen. Het werpt namelijk een dreigende schaduw over zowel de dierenwereld als over de menselijke gezondheid. Er wordt steeds meer bekend over deze ziekte. In dit blog lees je meer over wat de vogelgriep is en hoe je je zelf kunt beschermen tegen deze ziekte.  

Wat is vogelgriep?

De vogelgriep is een besmettelijke virale ziekte die voornamelijk vogels treft, zoals kippen, eenden en wilde watervogels. De vogelgriep wordt veroorzaakt door influenzavirussen van het geslacht Influenzavirus A en kan verschillende symptomen veroorzaken, variërend van milde ziekte bij vogels tot ernstige en dodelijke uitbraken. 

Vogelgriep bij mensen

Hoewel de vogelgriep voornamelijk vogelpopulaties treft, bestaat er ook een zeer kleine kans dat het mensen besmet. Dit gebeurt alleen bij nauw en veel contact tussen besmette dieren en mensen. Als er een besmetting plaatsvindt, worden mensen er vaak niet of weinig ziek van. De klachten zijn meestal hetzelfde als de ‘gewone’ griep. Het risico dat iemand met de vogelgriep iemand anders besmet, is verwaarloosbaar.

Echter, de bezorgdheid over de besmetting met mensen wordt steeds groter. Er bestaat namelijk een kans dat het virus zich muteert en het zich aanpast waardoor het aantal menselijke besmettingen zou kunnen toenemen. Dit risico heeft de aandacht van wetenschappers en gezondheidsinstanties over de hele wereld getrokken, omdat een overdracht naar mensen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid zou kunnen vormen. 

Welke hygiëneprotocollen gelden?

Er bestaan verschillende hygiëneprotocollen bij de vogelgriep. Deze tijdelijke maatregelen gelden voor bijvoorbeeld pluimveehouders , maar ook voor transporteurs. De Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stellen deze samen met de sector op. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 • Hygiëneprotocol vervoer van broedeieren en eendagskuikens: Hierin staat informatie over het op een juiste en verantwoorde manier vervoeren van broedeieren naar een broederij en het afvoeren van eendagskuikens van een boerderij.
 • Hygiëneprotocol vervoer pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven: Hierin staat informatie voor transporteurs van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven over hoe gewerkt moet worden bij het laden en lossen van pluimvee. 
 • Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven: Hierin vind je informatie die van toepassing is voor het bezoeken van pluimveebedrijven waarbij op basis van landelijke vogelgriep maatregelen een hygiëneprotocol vereist is.  

Gebruik preventiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het voorkomen van verspreiding en besmetting van de vogelgriep vereist een combinatie van preventiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

    Preventiemiddelen voor pluimvee:

 1. Vaccinatie: Het vaccineren van pluimvee kan helpen bij het verminderen van de verspreiding van het virus onder vogels.
 2. Bio veiligheid: Pluimveebedrijven moeten strenge bio veiligheidsmaatregelen implementeren. Dit omvat het beperken van de toegang tot pluimveestallen, het regelmatig reinigen en ontsmetten van faciliteiten en het voorkomen van contact tussen wilde vogels en pluimvee.
 3. Bewaking en vroege detectie: Regelmatige monitoring van pluimveepopulaties en het snel melden van verdachte symptomen aan veterinaire autoriteiten kunnen helpen bij de vroege detectie van een mogelijke uitbraak.

  Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mensen:
 1. Beschermende kleding: Personen die in nauw contact komen met besmette vogels moeten beschermende kleding dragen om te voorkomen dat ze het virus met zich meenemen.
 2. Handschoenen: Het dragen van wegwerphandschoenen is essentieel om direct contact met besmette vogels te vermijden.
 3. Mondneusmaskers: Voor het werken met besmette vogels of in gebieden met een hoog risico op vogelgriep, moeten maskers worden gedragen om de inademing van virusdeeltjes te voorkomen.
 4. Oogbescherming: Het dragen van veiligheidsbrillen of gezichtsschermen kan bescherming bieden tegen spatten van besmet materiaal in de ogen of op het gezicht.
 5. Handhygiëne: Regelmatig en grondig handen wassen met water en zeep is van groot belang. Handdesinfectiemiddelen kunnen ook gebruikt worden als water en zeep niet beschikbaar zijn.
 6. Schoeiselbescherming: Het gebruik van schoenovertrekken of laarsovertrekken die alleen in het besmette gebied worden gedragen, kan voorkomen dat het virus via schoenen wordt verspreid.

Het is van cruciaal belang dat personen die met besmet pluimvee werken of zich in gebieden met vogelgriepuitbraken bevinden, deze persoonlijke beschermingsmiddelen correct dragen en gebruiken. Daarnaast moeten ze de hygiënemaatregelen en -protocollen van de gezondheidsautoriteiten strikt volgen om het risico op verspreiding en besmetting van de vogelgriep tot een minimum te beperken.

Hoe kan ABENA hierbij helpen?

Zoals hierboven al werd gesteld, is het van cruciaal belang om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. ABENA biedt deze persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schoen- en laarsovertrekken, mondneusmaskers, haarnetjes en (nitril) handschoenen. ABENA’s beschermende kleding voldoet aan de hygiënevoorschriften en veiligheidseisen volgens de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) principes én voldoet aan de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen, te herkennen aan het CE-logo. Klik hier voor meer informatie over deze beschermende kleding en bekijk onze producten.

Profiteer van onze kennis en expertise

ABENA vindt het belangrijk om naast ons aanbod van kwalitatief hoogwaardige producten, ook onze expertise te delen met de markten waarin we opereren. Onze experts lokaal en internationaal hebben jarenlange ervaring binnen hun werkveld doen hun best om de meest actuele en relevantie informatie voor jou op een rij te zetten, zodat jij de beste keuze kunt maken voor het juiste product.